​ДЭЛХИЙН УНИВЕРСИАД 2017 НААДМЫН ӨМНӨ БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН ЦАГ ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД НЭМЭГДЛЭЭ. 


Биеийн тамирын хичээлийг Их дээд сургуульд 3 кредит үзэхээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын А/103 тоот тушаал 2017 оны 8 сарын 3 нд гарлаа. Яамны дээд боловсролын газар, Монголын оюутны спортын холбоо, ИДСБТБНХолбоо, ИДС-ийн биеийн тамирын нийт багш нар болон удаа дараа энэ асуудлаар яаманд бидэнтэй хамт үндэслэлтэй саналыг оруулж, тавьж, асуудлыг хөндөж байсан ШУ-ны доктор Л.Алтанцэцэг, доктор Л.Гүндэгмаа, докторант Б.Оюун нар болон бусад судлаач нартаа баярлалаа.

МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЛБОО