​ЗУНЫ УНИВЕРСИАД 2017 НААДМЫН БИЛЬЯРДЫН ТЭМЦЭЭН


Зуны Универсиад 2017 наадмын бильярдын тэмцээн нь Тайпэй хотын Үзэсгэлэн чимэглэлийн EXPO төвд болно. Үзэгчдийн суудлын тоо нь 304 байна. Энэхүү төв нь тамирчдын тосгоноос 20 км зайтай байрлана. Бильярдын тамирчидын тэмцээний өмнөх бэлтгэлийг Тайпэй хотын Үзэсгэлэн чимэглэлийн EXPO төвийн байранд хийнэ. Техникийн эхний зөвлөгөөн 8 сарын 23-нд 15:00 цагаас Үзэсгэлэн чимэглэлийн EXPO төвийн байранд болно.
Эрэгтэйчүүд: Ганцаарчилсан 9 бөмбөг, эрэгтэй хос төрлөөр явагдана. Нэг орноос 2 тамирчин оролцоно. Эрэгтэй ганцаарчилсан төрөлд 32 тамирчин өрсөлдөнө. Хосын төрөлд 16 хос оролцоно.
Эмэгтэйчүүд: Ганцаарчилсан 9 бөмбөг, эмэгтэй хос төрлөөр явагдана. Нэг орноос 2 тамирчин оролцоно. Эмэгтэй ганцаарчилсан төрөлд 32 тамирчин өрсөлдөнө. Хосын төрөлд 16 хос оролцоно.
Тэмцээний хуваарь: Тэмцээн 8 сарын 25-29-нд 5 өдөр үргэлжилнэ.
8 сарын 25-нд 09:00 цагаас эмэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан 9 бөмбөгийн төрлийн 1 дүгээр тойргийн тоглолтоор тэмцээн эхлэнэ. Эрэгтэйчүүд энэ өдөр 11:30 цагаас ганцаарчилсан төрлөөр 1 дүгээр тойргийн тоглолтоор өрсөлдөнө. Эмэгтэйчүүдийн хоёрдугаар тойрогийн тоглолт 14:00 цагаас үргэлжлэх бол эрэгтэй 2 тойрог 16:30-д эхэлж явагдана. Энэ төрөлд Б.Нарантуяа, Б.Уянга, О.Баасандорж, С.Мянганбаяр нар өрсөлдөнө.
8 сарын 26-нд 09:00 цагаас эмэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан 9 бөмбөгийн 3 дугаар тойргийн тоглолтоор тэмцээн эхлэнэ. Эрэгтэйчүүд энэ өдөр 11:30 цагаас ганцаарчилсан төрлөөр 3 дугаар тойргийн тоглолтоор өрсөлдөнө. Эмэгтэйчүүдийн хасагдах шат 14:00 цагаас үргэлжлэх бол эрэгтэй хасагдах шат 16:30-д эхэлж явагдана.
8 сарын 27-нд 09:00 цагаас эрэгтэйчүүдийн ганцаарчилсан 9 бөмбөгийн хагас шигшээ тоглолтоор тэмцээн эхлэнэ. Эмэгтэйчүүд энэ өдөр 11:30 цагаас ганцаарчилсан төрлөөр хагас шигшээ тоглолтоор өрсөлдөнө. Эрэгтэйчүүдийн шигшээ тоглолт 14:00 цагаас үргэлжлэх бол эмэгтэй шигшээ тоглолт 16:30-д явагдаж эрэгтэй, эмэгтэй 9 бөмбөгийн ганцаарчилсан тоглолтууд өндөрлөнө.
8 сарын 28-нд 09:00 цагаас эрэгтэй хосын О.Баасандорж, С.Мянганбаяр нар нь 9 бөмбөгийн 1 дүгээр тойргийн тоглолтоор эхлэж, эмэгтэй хосын Б.Нарантуяа, Б.Уянга нар нь 9 бөмбөгийн 1 дүгээр тойрогийн хосын тоглолт 11:30 цагаас явагдана. Эрэгтэй хосын 9 бөмбөгийн хасагдах шатны тоглолт 14:00 цагаас, эмэгтэй хосын 9 бөмбөгийн хасагдах шатны тоглолт 16:30 цагаас эхэлнэ.
8 сарын 29-нд 09:00 цагаас эрэгтэй хосын 9 бөмбөгийн хагас шигшээ тоглолт эхлэж, эмэгтэй хосын 9 бөмбөгийн хагас шигшээ тоглолт 11:30 цагаас явагдана. Шигшээ медалийн тоглолт эрэгтэй хосын 9 бөмбөгийн төрөл 14:00 цагаас, эмэгтэй хосын 9 бөмбөгийн шигшээ тоглолт 16:30 цагаас явагдаж аваргуудаа тодруулна.

МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЛБОО