МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН "УНИВЕРСИАД-2017" ИХ НААДАМ, ТЭМЦЭЭНҮҮДИЙН НЭГДСЭН ЗААВАР