Монгол улсын оюутны аварга шалгаруулах 2018 оны спортын тэмцээний нэгдсэн заавар