МОНГОЛ УЛСЫН ОЮУТНЫ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ 2019 ОНЫ СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ НЭГДСЭН ЗААВАР