МОСХ-ны хороод


МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЛБООНЫ ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ГИШҮҮДИЙН НЭРС

Нэрс

Нэг. Оюутны спортын боловсролын хороо

1.


2.

Л. Цэрэнсодном

Хоёр. Тэмцээнүүдийн техникийн хороо

3.

Д. Жаргалсайхан

4.

Л. Эрдэнэпүрэв

5.


Гурав. Мандатын хороо

6.

Х. Батсайхан

7.


8.

С. Энхтуяа

Дөрөв. Санхүү, маркетингийн хороо

9.

Д. Баясгалан

10.


11.

Р. Дадам

Тав. Хэвлэл, мэдээллийн хороо

12.


Зургаа. Эмнэлгийн хороо

13.


14.

Л. Гүндэгмаа