ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ