ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЯ


Швейцарь Улсад 2021 оны 12 дугаар сарын 13-14-нд болох олон улсын оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урья. ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНЫ СПОРТЫН ХОЛБООНЫ “ИННОВАЦИ-БОЛОВСРОЛ – СПОРТ” ДЭЛХИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЧУУЛГАН Болох газар: Швейцарын холбооны улсын Люцерн хотын их сургууль

Хурал явагдах хугацаа: 2021 оны 12 дугаар сарын 13-14-нд 

Илтгэл явуулах хугацаа: 2021 оны зургаадугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл

Илтгэлийг шалган, хариу ирэх хугацаа: 2021 оны есдүгээр сарын 01-нд

ЕРӨНХИЙ СЭДЭВ: Challenges and Opportunities in Sport in modern society “Өнөөгийн нийгэм дэх спортын бэрхшээлүүд ба боломжууд”

ДЭД СЭДЭВ:1. Institutional Requirements for Dual Careers in High Performance Sport “Их спортын хос карьерын талаархи байгууллагын шаардлага

2. Fields of Digitalisation in Popular and Professional Sport “Мэргэжлийн ба нийтийн спортын цахим орчин”

3. Achievements and Challenges for Women in High Performance Sport “Их спорт дах эмэгтэйчүүдийн ололт амжилт, тулгамдсан асуудал”