​МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ЧИГЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ЧИГЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ 2012 оны 08 дугаар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай ...…Дэлгэрэнгүй

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Улаанбаатар хот БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь биеийн ...…Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1997 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр Улаанбаатар хот ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь Үндсэн ...…Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 5 Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх ...…Дэлгэрэнгүй