МОСН 2020

# Спортын төрлүүд Хугацаа 2020 он Зохион байгуулагдах газар
1 Сагсан бөмбөг 11 сарын 03-08 СТО-ны “А” заал, МУБИС-ийн БТС
2 Гандбол 11 сарын 09-12 Буянт Ухаа спортын ордон
3 Чирлидинг 11 сарын 14 МУИС-ийн спортын заал
4 Таеквондо
11 сарын 16-17
Мон-Алтиус БТДС-ийн заал
5 Жүдо
11 сарын 19-20
“Алдар” спорт хорооны заал
6 Чөлөөт бөх 11 сарын 21-22 “Алдар” спорт хорооны заал
7 Футзал
11 сарын 26-28
МХБХ-ны Футзалын ордон
8 волейбол
11 сарын 30-наас 12 сарын 06
ШУТИС болон МУИС-ийн спорт заал
9 Шатар 12 сарын 01-03 МҮЭСТО-ны спорт заал
10 Ширээний теннис 12 сарын 04-05 МҮЭСТО-ны спорт заал

  • НААДМЫН ТЭМЦЭЭНҮҮДИЙН ҮР ДҮН, БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ